Cennik


Konsultacje specjalistyczne
Usługa: Cena
Konsultacja specjalistyczna – endokrynolog 170 zł
Konsultacja specjalistyczna – endokrynolog – zdalna (teleporada)* 150 zł
Konsultacja specjalistyczna – endokrynolog dziecięcy 250 zł
Konsultacja specjalistyczna – neurolog dziecięcy 200 zł
USG
Usługa: Cena
USG jamy brzusznej 120 zł
USG tkanek miękkich 120 zł
USG tarczycy 120 zł
USG jąder 120 zł
USG szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne) 150 zł
USG ślinianek 120 zł
USG dołu pachowego 120 zł
USG dołu pachwinowego 120 zł
USG stawu kolanowego 120 zł
USG dopplerowskie tętnic dogłowowych 140 zł
USG dopplerowskie tętnic ocznych 120 zł
USG dopplerowskie tętnic skroniowych 120 zł
Diagnostyka ultrasonograficzna z dopplerem tętnic narządów miąższowych (tętnic nerkowych) 120 zł
USG dopplerowskie tętnic lub żył kończyn dolnych lub górnych (2 kończyny, 1 układ) 240 zł
USG dopplerowskie żył i tętnic kończyn górnych lub dolnych (2 kończyny, 2 układy) 450 zł
USG dopplerowskie tętnic lub żył kończyn dolnych lub górnych (1 kończyna, 1 układ) 120 zł
USG dopplerowskie żył i tętnic kończyn górnych lub dolnych (1 kończyna, 2 układy) 240 zł
USG dopplerowskie aorty i tętnic biodrowych 120 zł
USG dopplerowskie tętnic trzewnych 120 zł
USG dopplerowskie przetok tętniczo-żylnych 120 zł
BACC
Usługa: Cena
Biopsja cienkoigłowa BACC tarczycy pod kontrolą USG (cena obejmuje pobranie i ocenę jednego preperatu) 250 zł
Biopsja cienkoigłowa BACC sutka pod kontrolą USG (cena obejmuje pobranie i ocenę jednego preparatu) 250 zł
Biopsja cienkoigłowa celowana pod kontrolą USG (cena obejmuje pobranie i ocenę jednego preparatu) 250 zł
Pobranie i ocena każdego następnego preparatu w biopsji cienkoigłowej 90 zł

* tylko wizyty kontrolne

Centrum medyczne NOVA © 2020